GENERAL PRACTITIONER'S, INTERN,  AND MINISTRY OF INTERIOR DISPENSARY

Profil ambulancie

Vybavenie ambulancie

Služby terénnej sestry

Prevoz sanitkou

 • poskytujeme zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo hradenú zo zdravotného poistenia
 • ponúkame štandardné i nadštandardné služby a výkony
 • interné konziliárne a predoperačné vyšetrenia
 • zazmluvnené výkony z odboru vnútorné lekárstvo pre pacientov UNION zdrav. poisťovne a pre pacientov VŠZP
 • zabezpečujeme lekársku starostlivosť u seniorov v domovoch sociálnych služieb
 • prístrojové vybavenie ambulancie na vysokej úrovni
 • ambulantné hodiny s možnosťou vyšetrenia v poobedných a večerných hodinách
 • pri návšteve pacienta doma vieme zrealizovať EKG a vyšetrenie CRP (zápalový parameter) priamo pri lôžku pacienta. Taktiež možnosť podania infúznej liečby.
 • vypísanie dokumentov v krátkej čakacej dobe
 • sonografické vyšetrenie srdca (po dohovore)
 • sonografické vyšetrenie brucha (po dohovore)
 • služby terénnej sestry (odbery krvi, podanie infúzií v domácom prostredí, donáška receptov, atď.)
 • infúzna liečba (možná kedykoľvek počas ordinačných hodín)
 • od 1.2. 2018 naša ambulancia poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby
 • od 1.2. 2018 prijímame do ambulancie len rajónnych pacientov. Nerajónni pacienti, ktorí chcú byť u nás kapitovaní, platia za administratívne spracovanie dokumentov jednorázový vstupný poplatok 100 eur (neplatí pre príslušníkov ministerstva vnútra)
 • ergometrické vyšetrenie
 • EKG prístroj
 • EKG prenosné
 • EKG holter (24 hodinové meranie srdcovej činnosti)
 • tlakový holter (24 hodinové meranie tlaku)
 • arteriograf a prístroj na meranie členkovo-ramenného tlaku (meranie tuhosti ciev, neinvazívne meranie predčasného kôrnatenia ciev)
 • spirometer (meranie pľúcnych funkcií)
 • prístroj na meranie CRP (zápalový parameter, výsledok do 5 minút)
 • prístroj na kvantitatívne stanovenie krvného farbiva v stolici (prevencia rakoviny čreva)
 • prístroj na meranie INR (kontrola zrážania krvi len z kvapky krvi prsta, výsledok do 2 minút, možnosť úpravy liečby)
 • glukomer
 • pulzný oxymeter (meranie množstva kyslíka v krvi)
 • ergometer

 

Služby terénnej sestry ambulancie dr. med. PV s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonický kontakt: 0910 908 801

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti služby našej "terénnej sestry".

 

Ste pracovne vyťažení? nemáte možnosť prísť na odber krvi do ambulancie? Nemá Vám kto podať infúziu a injekcie? Alebo priniesť lieky, recept či zdravotné pomôcky?

 

Vieme Vám poskytnúť všetky potrebné úkony. Veľkou výhodou je možnosť priamej komunikácie Vášho lekára a sestry.

 

 • donáška receptov, liekov až domov
 • infúzie, injekcie, odbery v pohodlí domova
 • aj cez víkendy

Do you need ambulance transport?

Why you should chose us

 • We cover ambulance transport throughout the entire Slovak Republic
 • We deal with ambulance transport requests 24 hours a day
 • Our ambulances vehicles have optional equipment and air-conditioning
 • We have contracts with all insurance companies
 • Our staff is experienced and professionally trained

When to use our services

 • If you need transport to or from the doctor
 • After you were discharged from hospital
 • If you are going for a specialist treatment or operation
 • If you need to cover transport between nursing facilities

NONSTOP dispatching: 0650 555 111

1

2

3

Call NOSTOP dispatching: 0650 555 111

The call is charged like a standard local call.

Provide all identification data from the transport order.

The transport order shall be issued by your treating physician.

We will provide you with secure transport.

The transport shall be paid by your contracted health insurance company.

Quality Guarantor

 

• Attestation in general medicine

• Internal diseases (European attestation)

• Certificate from abdominal ultrasound in adults

• External lector of general medicine at the Faculty of Medicine, Commenius University Bratislava

MUDr. Šimková Adriana, PhD.

OBJEDNAŤ ONLINE

General Practitioner

 

• Attestation in general medicine and sport medicine

MUDr. Šišková Mária

OBJEDNAŤ ONLINE

Intern

 

• Attestation in internal diseases (European attestation)

MUDr. Pernický Miroslav, PhD.

OBJEDNAŤ ONLINE

Nurse

Mgr. Drličiaková Sabína

Nurse

Bc. Bročková Zuzana

OUR TEAM

We cooperate with these insurance companies

Hovoríme slovensky, anglicky a nemecky

WE SPEAK ENGLISH

WIR SPRECHEN DEUTSCH

 

 

 

 

Our office provides health care in general medicine covered from the health insurance. We offer both standard and non-standard services and treatments.

 

We also perform, among others, intern referral and pre-operation examination. For a small fee we offer swift appointments.

Upon agreement, we will deliver the prescription with the prescribed medicine to the address of the patient.

 

We do sonographic examination of abdomen and infusion treatment, too.

 

At visiting the patient at home, we can carry out ECG and CRP tests right at the patient's bed.  We can also provide infusion treatment.

 

Contract-based services in general medicine for patients of the UNION and VŠZP health insurance companies.

As of February 1, 2018, our office provides general outpatient healthcare to members of the police, fire brigade and rescue corps, and mountain rescue services.

 

As of February 1, 2018, we accept only rayon patients; the non-rayon ones, who wish to be capitated in our office, shall pay a one-off entry fee of € 100 for administrative processing of their documentation (except for Ministry of Interior employees).

 

(neplatí pre príslušníkov ministerstva vnútra)

I NEED AMBULANCE

CONTACTS

 

Mestská poliklinika

ul. Hollého 2

902 01 Pezinok

info@adrianasimkova.sk

lekarka.pezinok@gmail.com

 

(+421) 903 515 510

dr. med. PV. s.r.o., Hollého 2

Pezinok 902 01

Co. ID No.: 36 355 321, registered in the Business Register of District Court Bratislava I

Section: SRO, File No.: 40349/B

Parkovanie

Bezbariérový prístup

WI-FI

Klimatizácia

Časenky

Copyright © 2017 - BITTER® STUDIOS