AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA,  INTERNISTU A MINISTERSTVA VNÚTRA

Profil ambulancie

Vybavenie ambulancie

Služby terénnej sestry

 • poskytujeme zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo hradenú zo zdravotného poistenia
 • ponúkame štandardné i nadštandardné služby a výkony
 • interné konziliárne a predoperačné vyšetrenia
 • zazmluvnené výkony z odboru vnútorné lekárstvo pre pacientov UNION zdrav. poisťovne a pre pacientov VŠZP
 • zabezpečujeme lekársku starostlivosť u seniorov v domovoch sociálnych služieb
 • prístrojové vybavenie ambulancie na vysokej úrovni
 • ambulantné hodiny s možnosťou vyšetrenia v poobedných a večerných hodinách
 • pri návšteve pacienta doma vieme zrealizovať EKG a vyšetrenie CRP (zápalový parameter) priamo pri lôžku pacienta. Taktiež možnosť podania infúznej liečby.
 • vypísanie dokumentov v krátkej čakacej dobe
 • sonografické vyšetrenie srdca (po dohovore)
 • sonografické vyšetrenie brucha (po dohovore)
 • služby terénnej sestry (odbery krvi, podanie infúzií v domácom prostredí, donáška receptov, atď.)
 • infúzna liečba (možná kedykoľvek počas ordinačných hodín)
 • od 1.2. 2018 naša ambulancia poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby
 • od 1.2. 2018 prijímame do ambulancie len rajónnych pacientov. Nerajónni pacienti, ktorí chcú byť u nás kapitovaní, platia za administratívne spracovanie dokumentov jednorázový vstupný poplatok 100 eur (neplatí pre príslušníkov ministerstva vnútra)
 • ergometrické vyšetrenie
 • EKG prístroj
 • EKG prenosné
 • EKG holter (24 hodinové meranie srdcovej činnosti)
 • tlakový holter (24 hodinové meranie tlaku)
 • arteriograf a prístroj na meranie členkovo-ramenného tlaku (meranie tuhosti ciev, neinvazívne meranie predčasného kôrnatenia ciev)
 • spirometer (meranie pľúcnych funkcií)
 • prístroj na meranie CRP (zápalový parameter, výsledok do 5 minút)
 • prístroj na kvantitatívne stanovenie krvného farbiva v stolici (prevencia rakoviny čreva)
 • prístroj na meranie INR (kontrola zrážania krvi len z kvapky krvi prsta, výsledok do 2 minút, možnosť úpravy liečby)
 • glukomer
 • pulzný oxymeter (meranie množstva kyslíka v krvi)
 • ergometer

 

Služby terénnej sestry ambulancie dr. med. PV s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonický kontakt: 0910 516 022

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti služby našej "terénnej sestry".

 

Ste pracovne vyťažení? nemáte možnosť prísť na odber krvi do ambulancie? Nemá Vám kto podať infúziu a injekcie? Alebo priniesť lieky, recept či zdravotné pomôcky?

 

Vieme Vám poskytnúť všetky potrebné úkony. Veľkou výhodou je možnosť priamej komunikácie Vášho lekára a sestry.

 

 • donáška receptov, liekov až domov
 • infúzie, injekcie, odbery v pohodlí domova
 • aj cez víkendy

 

odborný garant ambulancie

 

• atestácia v odbore všeobecné lekárstvo

• vnútorné choroby (euroatestácia)

• certifikát z brušnej sonografie u dospelých

• externý učiteľ všeobecného lekárstva na lekárskej fakulte UK BA

MUDr. Šimková Adriana, PhD.

internista

 

• atestácia v odbore vnútorné choroby (euroatestácia)

MUDr. Pernický Miroslav, PhD.

OBJEDNAŤ ONLINE

OBJEDNAŤ ONLINE

sestra

Mgr. Drličiaková Sabína

sestra

Bc. Bročková Zuzana

sestra

Kotvasová Jana

NÁŠ TÍM

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Spolupracujeme s poisťovňami

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Union

Hovoríme slovensky, anglicky a nemecky

WE SPEAK ENGLISH

WIR SPRECHEN DEUTSCH

 

 

 

 

Naša ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo hradenú zo zdravotného poistenia, pričom tiež ponúkame štandardné i nadštandardné služby a výkony.

 

Vykonávame okrem iného aj interné konziliárne a predoperačné vyšetrenia a za mierny poplatok ponúkame „rýchle“ termíny.

 

Po dohovore zabezpečíme doručenie receptu s predpísanými liekmi na adresu pacienta.

 

Vykonávame sonografické vyšetrenie brucha alebo aj infúznu liečbu.

 

Pri návšteve pacienta doma vieme zrealizovať EKG a vyšetrenie CRP priamo pri lôžku pacienta. Taktiež možnosť podania infúznej liečby.

 

Zazmluvnené výkony z odboru vnútorné lekárstvo pre pacientov UNION zdravotnej poisťovne a VŠZP.

Od. 1.2. 2018 naša ambulancia poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.

 

Od 1.2. 2018 prijímame do ambulancie len rajónnych pacientov. Nerajónni pacienti, ktorí chcú byť u nás kapitovaní, platia za administratívne spracovanie dokumentov jednorázový vstupný poplatok 100 eur.

(neplatí pre príslušníkov ministerstva vnútra)

KONTAKT

 

Mestská poliklinika

ul. Hollého 2

902 01 Pezinok

 

info@adrianasimkova.sk

lekarka.pezinok@gmail.com

 

(+421) 903 515 510

 

dr. med. PV. s.r.o., Hollého 2, Pezinok 902 01, IČO 36 355 321, zapísané v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 40349/B

Parkovanie

Bezbariérový prístup

WI-FI

Klimatizácia

Časenky

Copyright © 2017 - BITTER® STUDIOS