PREVENCIE

Vážení pacienti,

 

poďme spoločne (my a Vy) spraviť niečo pre Vaše zdravie. Prevencia sa nesie v duchu „lepšie včasne liečiť, ako neskôr riešiť už komplikácie ochorenia“.

 

Tí, čo ste počítačovo zdatní ste si informácie ohľadom zdravia resp. ochorení „vygooglili“ cez internet, iní sa zas radíte so známymi, susedmi či priateľmi. Som presvedčená, že s pacientom treba osobne komunikovať, pýtať sa a dôkladne ho aj vyšetriť a až potom môžeme s plnou zodpovednosťou zhodnotiť jeho zdravotný stav. Nič netreba podceniť. Je veľkou chybou si myslieť, že na vyriešenie Vašich otázok alebo stanovenie si diagnózy je „internetový“ prístup postačujúci. Vy musíte prísť za lekárom, aby Vás objektívne mohol vyšetriť, t.j. napr. popočúval, odmeral tlak krvi a iné dôležité vyšetrenia, ktoré mu pomôžu doslovne si „poskladať“ obraz o Vás. Ak však jedna skladačka v obraze bude chýbať, obraz nebude ucelený.

 

Záľudnosť niektorých ochorení je v tom, že sú dlhodobo bezpríznakové. Čiže ani nemusíte vedieť, že máte napríklad vysoký krvný tlak, cukrovku alebo rakovinu. A tak jedného dňa sa môžete z „úplneho zdravia“ ocitnúť v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti s infarktom srdca, mozgu alebo na operačnom stole.

 

Z bežnej praxe môžem potvrdiť, že ak sa v rodine, či v blízkom okolí pacienta vyskytne "náhle" úmrtie napr. na srdcovocievne ochorenie, vzrastie obava rodinných príslušníkov alebo priateľov o svoje zdravie a po dlhšom čase prídu na prevenciu. Je celkom prirodzené, že tí z nás, ktorí sa stretli so závažným ochorením v rodine, si dávajú väčší pozor na svoje zdravia. Vedia, čo všetko obnáša starostlivosť o chorého človeka.

 

Pripravili sme si pre Vás nadštandardné služby k prevencii, ktoré nám i Vám pomôžu v podrobnejšej diagnostike včasného záchytu ochorenia. Zamerali sme sa na epidémie 21. storočia, a to na srdcovocievne ochorenia, cukrovku, onkologické ochorenia a osteoporózu. Ponúkame Vám aj paletu ďalších možností, ktoré si môžete zvoliť k základnej prevencii hradenej z verejného zdravotného poistenia. Samozrejme Vám s tým pomôžeme, poradíme.

 

A tak neváhajte, je čas na prevenciu!

 

Pri čítaní citátov o zdraví som sa zastavila a zamyslela nad jedným. Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ostatné ničím.

 

Aký je postup ak chcem absolvovať prevenciu?

 

 • Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne alebo telefonicky na t.č. 0903 515 510 v čase ambulantných hodín. Sestrička Vám dá termín na odbery, treba si priniesť so sebou aj moč. Pred odberom krvi je najlepšie 12 hodín nejesť, nekonzumovať alkoholické nápoje minimálne 24 hodín. Takýmto prístupom si znížite riziko falošne pozitívnych laboratórnych výsledkov. Rozsah vyšetrených laboratórnych parametrov je limitovaný v rámci úhrady zo zdravotného poistenia.

 

 • V deň odberu si so sestričkou dohodnete ďalší termín, kedy sa prevencia dokončí. Ak spĺňate vekovú indikáciu na vyšetrenie stolice na skryté krvácanie, dostanete odberový set s poučením ako si správne odobrať stolicu.

 

 • V deň dohodnutého termínu samotnej prevencie (teda už s výsledkami krvi a moču) Vám dorobíme EKG ( u pacientov nad 40 r.), prinesiete si so sebou stolicu v odberovej skúmavke. Na počkanie Vám povieme, či máte alebo nemáte v stolici krv a komplexne dokončíme preventívne vyšetrenie.

 

Čo ma čaká pri preventívnom vyšetrení?

 

 • Počas vyšetrenia sa s Vami porozprávame aby sme zistili Vašu „rodinnú záťaž“, potom sa komplexne zameriame na Vás (prekonané ochorenia, operácie, úrazy, aktuálna liečba, alergie, ťažkosti s močením, so stolicou, práca). Následne nasleduje vyšetrenie „od hlavy po päty“. Zmeriame Váš tlak, pulz, zmeriame hmotnosť, výšku, obvod pása, zhodnotíme stav výživy. Ďalej skontrolujeme stav očkovania, u mužov absolvovanie prevencie u urológa. U žien sa pýtame na gynekologickú prevenciu, absolvovanie mamografie. Ak žena nebola v posledných 2 rokoch na mamografii, odošlemu ju so žiadankou na mamografické pracovisko a s doporučením ukončenia prevencie u gynekológa.

 

 • Pýtame sa taktiež na stomatologickú prevenciu, zhodnotíme indikáciu odoslania na denzitometriu (meranie hustoty kostí), skontrolujeme stav očkovania.

 

 • Samozrejme Vás oboznámime s laboratórnymi výsledkami krvi a moču. Na konci vyšetrenia zhodnotíme Váš zdravotný stav vyplývajúci z komplexného vyšetrenia, v prípade potreby naordinujeme ďalšie pomocné laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia alebo odošleme k špecialistovi. Súčasťou prevencie je i edukácia o zdravom životnom štýle, resp. zahájenie liečby zistených patologických klinických jednotiek.

 

Na čo mám a v akom veku v rámci prevencie nárok?

 

Preventívna prehliadka je zo zdravotného poistenia hradená každé 2 roky. V rámci vekových kategórii sú následné rozdiely:

 

 1. EKG (záznam činnosti srdca) u poistencov nad 40 rokov
 2. stolica na skryté krvácanie – u poistencov nad 50 r. (Union, Dôvera), nad 40 r. (VšZP)
 3. vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov
 4. ABI (členkovo lakťový index) - u poistencov nad 50 r. s minimálne jedným sprievodným rizikovým faktorom (vysoký tlak, obezita, fajčenie, zvýšený cholesterol...) (len VšZP)

 

Každý poistenec (bez ohľadu na vek) má nárok na vyšetrenie sedimentácie, krvného obrazu, v rámci biochemických parametrov zistenie hladiny cukru a kreatinínu (obličkový parameter), cholesterolu a TAG ( až po 40tke). Vyšetrenie pečeňových testov nie je hradené zo zdravotného poistenia.

 

Nezabúdajte aj na prevencie u špecialistov!

 

Urologická prevencia – každé 3 roky po 50 roku života. Od 40. roku veku muža ak sa v jeho prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty. Prevencia zahrňuje objektívne a sonografické vyšetrenie močovopohlavných orgánov, laboratórneho vyšetrenia moču a z krvi odobratie onkomarkeru na prostatu v rámci včasného záchytu nádoru prostaty.

 

Gynekologická prevencia – každý rok od 18 roku života. Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, odber cytológie z krčka maternice, sonografia maternice, vaječníkov cez pošvu a sonografia prsníkov raz za 2 roky. Mamografia je hradená každé 2 roky po 40tke.

 

Gastroenterologická prehliadka - na základe verejného zdravotného poistenia sa vykonáva u poistencov vo veku nad 50 rokov. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia.

 

Periodicita prehliadky - raz za desať rokov, pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov.

 

Prevencia u stomatológa - od 18 rokov, 1x v kalendárnom roku. U tehotných sa prehliadka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.

PREVENCIA SRDCOVO-CIEVNYCH OCHORENÍ

Srdcovo–cievne (SC) ochorenia majú popredné miesto v rebríčku príčin úmrtnosti a chorobnosti ľúdí. Infarkt srdca alebo mozgu, zlyhanie obličiek, upchatie tepien na dolných končatinách alebo krku sú pre nás stále hrozbou. Hlavným dôvodom je vysoký výskyt hlavných (SC) rizikových faktorov (RF) v populácii, ktoré urýchľujú priebeh kôrnatenia a následného upchávania ciev v tele. A ktoré sú to? Jednoznačne vysoký krvný tlak, zvýšená hladina zlého cholesterolu, vyššie hodnoty cukru a obezita, najmä tá brušná a samozrejme fajčenie. Ak má pacient jeden z uvedených RF, tak je vysoká pravdepodobnosť, že má aj ďalší RF. Žiaľ, pri zhodnotení celkového SC rizika pacienta, že dostane závažnú SC príhodu neplatí jednoduchá rovnica, že 1 + 1 = 2. Srdcovo - cievne riziko je oveľa vyššie ako jednoduchý súčet jednotlivých RF. A to je už pre nás prinajmenšom na zamyslenie. Samozrejme aj genetická predispozícia zohráva svoju úlohu, ale vo vyššom percente sa na úmrtiach na SC ochorenia zúčastňujú RF, ktoré my môžeme ovplyvniť jednak našou životosprávou, včasným záchytom poškodenia cieľových orgánov (mozgu, srdca, obličiek) a dodržiavaním liečebného režimu, ktorý nám naordinoval lekár. Našťastie, vyššie zmienená rovnica platí aj opačne. Postupným upravením hlavných RF docielite zníženie Vášho SC rizika a tak si ochránite životne dôležité orgány a cievy pred poškodením.

 

Nadštandardná prevencia zahŕňa

 • vyšetrenia v rámci základnej preventívnej prehliadky
 • laboratórne vyšetrenia: sedimentácia, krvný obraz, glykémia, kreatinín, pečeňové enzýmy (AST, ALT), kys. močová, kompletné lipidové spektrum, screeningove vyšetrenie funkcie štítnej žľazy (TSH), ionogram (Na, K, Ca, Mg), moč chemicky a sediment
 • špeciálne laborat. vyšetrenie: hsCRP ( vysokocitlivý C reaktívny proteín, marker zápalu zvyšujúci sa pri kôrnatení ciev), MAU (mikroalbuminúria, citlivý indikátor poškodenia obličiek)
 • EKG
 • sonografické vyšetrenie brucha
 • echokardiografické vyšetrenie srdca
 • ABI (zmeranie členkovo - lakťového indexu), vyšetrenie kôrnatenia ciev (prednostne u pacienta v rámci pátrania po predklinickom orgánovom poškodení)
 • zaklasifikovanie pacienta podľa rizikovosti vzniku závažného srdcovo-cievneho ochorenia
 • zhodnotenie rizika vzniku cukrovky
 • písomné zhrnutie výsledkov s odporúčaniami

 

Cena 100€

Cena 85€ (zvýhodnená cena platí, ak pacient má nárok na prevenciu)

Pri výbere z ďalšej ponuky prevencie sa poskytuje zľava 20 % (okrem onkomarkerov)

V prípade potreby 24 hodinového monitoringu tlaku krvi (TK holter) sa poskytuje zľava 15 % z pôvodnej ceny.

PREVENCIA CUKROVKY

So zvýšeným výskytom srdcovo cievnych ochorení úzko súvisí výskyt cukrovky. Cukrovke sa hovorí oprávnene tichý zabiják, lebo pacient často ani len netuší, žeby mohol mať cukrovku. Väčšina pacientov s cukrovkou je obéznych, lieči sa na vysoký krvný tlak, má poruchu metabolizmu tukov.

 

U diabetikov sa hypertenzia diagnostikuje dva krát častejšie ako u nediabetikov. Je to závažný údaj, lebo „dueto“ diabetes a hypertenzia predstavuje pre osobu 6 násobne vyššie riziko SC ochorenia a v prípade súbežného výskytu bielkoviny v moči je toto riziko zvýšené až 35 krát. Následky neliečenej cukrovky sú závažné. Veď kto by chcel mať postihnuté srdce, obličky, nervy, byť slepý alebo skončiť s amputovanými končatinami? Včasným zachytením prediabetického stavu, t.j. keď pacient ešte nemá ochorenie, ale už je ohrozený daným ochorením, sa dá odvrátiť nepriaznivá prognóza.

 

Nadštandardná prevencia zahŕňa

 • vyšetrenia v rámci základnej preventívnej prehliadky
 • odobratie krvi na vyšetrenie GHB (glykovaný hemoglobín, ukazovateľ hospodárenia s cukrom v tele)
 • kompletné lipidové spektrum, screeningove vyšetrenie funkcie štítnej žľazy (TSH), pečeňové enzýmy (AST, ALT)
 • MAU (mikroalbuminúria - citlivý indikátor poškodenia obličiek) , moč chemicky a sediment
 • EKG
 • ABI (zmeranie členkovo - lakťového indexu), vyšetrenie kôrnatenia ciev (prednostne u pacienta v rámci pátrania po predklinickom orgánovom poškodení)
 • echokardiografické vyšetrenie
 • vypracovanie skórovacieho systému rizika vzniku diabetu
 • písomné zhrnutie výsledkov s odporúčaniami

 

Cena 75€

Cena 60€ (zvýhodnená cena platí, ak pacient má nárok na prevenciu)

Pri výbere z ďalšej ponuky prevencie sa poskytuje zľava 20 % (okrem onkomarkerov, sonografických vyšetrení)

V prípade potreby 24 hodinového monitoringu tlaku krvi (TK holter) sa poskytuje zľava 15 % z pôvodnej ceny.

PREVENCIA OSTEOPORÓZY

Osteoporóza alebo „tichý vykrádač kostí“ je ochorenie, pri ktorom sa stráca kostné tkanivo a nahrádza sa menejcenným. Mení sa štruktúra kostí, stávajú sa krehkými. Stačí tak oveľa menšia sila k tomu, aby sa kosť zlomila. Riziko nastupuje v čase, keď klesá hladina ženských pohlavných hormónov, teda po skončení pravidelnej menštruácie - v menopause. Riziko rastie tak rýchlo, že riziko úmrtia po komplikáciách liečby osteoporotických zlomenín, prevýši vo vyššom veku riziko úmrtia na rakovinu prsníka a maternice. Pri včasnom záchyte „rednutia kostí“ nám stačí užívať prípravky s vápnikom alebo vitamínom D, poprípade liečbu viesť aj v spolupráci s gynekológom. Pri závažnejšom stupni treba pátrať aj po možnej inej príčine odvápňovania kostí a to konzultovaním aj s odborníkmi z iných špecializácii (endokrinológ, nefrológ, gastroenterológ, reumatológ, ortopéd), ktorí už nasadia aj špeciálne lieky, ktoré zastavia odburávanie kosti.

 

Nadštandardná prevencia zahŕňa

 • laboratórne vyšetrenia: vápnik, fosfor, vitamín D, pečeňové enzýmy (AST, ALT, ALP), kreatinín (obličkový parameter), vyšetrenie poruchy funkcie ŠŽ (TSH)
 • krvný obraz a sedimentácia
 • denzitometria
 • písomné zhrnutie výsledkov s odporúčaniami

 

Cena 55€

Cena 40€ (zvýhodnená cena platí, ak pacient má nárok na prevenciu)

Pri výbere z ďalšej ponuky prevencie sa poskytuje zľava 20 % (okrem onkomarkerov, sonografických vyšetrení)

ONKOLOGICKÁ PREVENCIA

Dnes sú onkologické ochorenia v rebríčku výskytu najčastejších ochorení na druhom mieste, tesne za výskytom srdcovocievnych chorôb. Ženy umierajú najčastejšie na rakovinu prsníka, potom nasleduje rakovina hrubého čreva a nádory pľúc. U mužov je na prvom mieste rakovina hrubého čreva, následne nádory pľúc a prostaty. V rámci prevencie Vám ponúkame možnosť vyšetrenia markerov, ktoré produkuje patologicky zmenené tkanivo a majú vzťah aj k onkologickému procesu, t.j. onkomarkerov. Tieto sa zvyšujú nielen pri nádorovom procese, ale aj pri dlhodobej infekcii (chronických zápaloch). A preto, ak sa významne zvýši hladina jedného z nich, na odhalenie pôvodu je nutné absolvovať diagnosticky náročnejšie vyšetrenia.

 

Nadštandardná prevencia zahŕňa

 • vyšetrenia v rámci základnej preventívnej prehliadky
 • laboratórne vyšetrenia: sedimentácia, krvný obraz, glykémia, kreatinín, pečeňové enzýmy (AST, ALT), kompletné lipidové spektrum, pankreatický enzým (AMS pankreatická), vyšetrenie zásobnej formy železa (feritin), laktátdehydrogenáza (LDH), ionogram (Na, K, Ca), zápalový parameter (CRP), moč chemicky a sediment
 • sonografia brucha
 • FOB test
 • písomné zhrnutie výsledkov s odporúčaniami

 

Onkomarkery u žien: CA 125, CA 15-3, HE 4

Onkomarkery u mužov: PSA, HCG špecifický, CYFRA 21 -1 (bonus - vyšetrenie hadiny testosteronu)

Onkomarkery ženy a muži: Ca 19-9, CEA, CA 72-4

 

Cena 140€

Cena 125€ (zvýhodnená cena platí, ak pacient má nárok na prevenciu)

Pri výbere z ďalšej ponuky prevencie sa poskytuje zľava 20 % (okrem echokardiografického vyšetrenia)

 

Dávame aj možnosť vyšetriť onkomarkery so vzťahom k pľúcnemu nádoru (CEA, CYFRA 21 -1, NSE). V prípade ak sa onkomarker "prekrýva" (t.j. CEA a CYFRA) je cena nižšia o 10 eur (v prípade jedného onkomarkera) alebo o 20 eur (v prípade dvoch onkomarkerov).

V rámci onkologickej prevencie ponúkame - RTG hrudníka za 9 eur (vrátane CD nosiča)

U žien je nutné absolvovať u gynekológa ster z krčka maternice!

 

 • Pacienti, ktorí chcú absolvovať prevenciu mimo času nároku na prevenciu platia 30 eur základný poplatok + 10 % zľava na vyšetrenia z ponuky (okrem sonografie a vyšetrenia onkomarkerov). Ako bonus spirometria zdarma.
 • Pacienti, ktorí nie sú kapitovaní a chcú absolvovať prevenciu platia 30 eur základný poplatok +5 % zľava na vyšetrenia z ponuky (okrem sonografie a vyšetrenia onkomarkerov) alebo ako doplatok k nadštandardným prevenciám.
 • Pacientom, ktorí nemajú záujem o nadštandardnú prevenciu a chcú si "priplatiť" vyšetrenia z ponuky, majú na každé tretie vybrané vyšetrenie zľavu 15% (počíta sa vždy z vyšetrenia s najvyššou cenou, neplatí pre sonografie a vyšetrenia onkomarkerov)

ZÁKONNÁ PREVENCIA

Zákonná prevencia obsahuje:

 • Anamnézu (osobná, rodinná, pátranie po závažných ochoreniach, zdravotných rizikách, dotazy na vitálne funkcie, alergie, zlozvyky)
 • Objektívne vyšetrenie (vyšetrenie "celého človeka", t.j. od hlavy po päty)
 • Antropometrické a iné merania (hmotnosť, výška, body mass index (BMI), obvod pása, tlak krvi, pulz)
 • Kontrolu očkovania (tetanus, čierny kašeľ, , inf. žltačky, chrípka, očkovanie proti bakteriálnej infekcii dýchacieho systému...)
 • Kontrolu prevencie u špecialistov (urológ, gynekológ, stomatológ)
 • Vypracovanie záznamu a odporúčania
 • Laboratórne vyšetrenia: FW (sedimentácia), krvný obraz, cukor v krvi (glykémia), kreatinín (obličkový parameter), cholesterol, TAG - až po 40 r., moč - sediment (poisťovňa nehradí vyšetrenie chemicky- krv, bielkoviny...)
 • Prístrojové vyšetrenia: EKG - až po 40 r., ABI - až po 50 r. za splnenia určených kritérii, nad 60 r. u každého (len VšZP)
 • Stolica na skryté krvácanie (prevencia rakoviny hrubého čreva): FOB nad. 40 r. (VšZP), FOB nad 50 r. (Dôvera, Union ZP)

 

Pri prevencii ako bonus vyšetrenie moču na prítomnosť cukru, bielkovín, krvi zdarma!

Pozn. Vyšetrenie pečeňových testov a kompletného lipidového spektra (do 40 r. vyšetrenie cholesterolu do prevencie vôbec nepatrí) prevencia nezahrňuje!

 

V prípade, ak nie ste si istý alebo v zdravotnej dokumentácii nenájdeme záznam o vykonaní prevencie, účtujeme zálohu za základnú prevenciu (t.j. bez prístrojového vyšetrenia a FOB testu) 15 eur. U pacientov nad 40 rokov sa k základnej prevencii pripočítava za každé vyšetrenie (EKG, FOB test, ABI) suma 5 eur. Na ostatné vyšetrenia platia zľavy ako u štandardnej prevnecii.

Ak Vaša zdravotná poisťovňa prevenciu preplatí, tak Vám zálohu v plnej hodnote vrátime. Ak nie, poskytneme písomné potvrdenie o zamietnutí jej úhrady poisťovňou a vtedy sa záloha nevracia.

 

Nezabúdajte, stále je to len o Vás ako Vy sami zodpovedne pristupujete k svojmu zdraviu. Veď súčasťou zdravia je aj vôľa byť zdravým.

 

Chcete vedieť, či Vaše zloženie tukov v krvi je naozaj "zlé" a spôsobuje upchávanie ciev?

 

Vyšetrenie subpopulácie lipidov spôsobujúcich kôrnatenie ciev

Vyšetrenie pomáha určiť na základe vyhodnotenia prítomnosti určitých podtried cholesterolu, či sa u pacienta jedná alebo nejedná o spektrum tukov spôsobujúcich kôrnatenie ciev.

 

Odhaľuje sa tak aj skryté riziko srdcovo- cievnych ochorení, aj keď hladina cholesterolu je ešte v norme. Na druhej strane sú pacienti, ktorí majú vyšší cholesterol, ale ich lipidové spektrum je neaterogénne, čo v preklade znamená, že nie sú ohrození predčasným kôrnatením ciev a zbytočne by užívali lieky na cholesterol. Vyšetrenie môže slúžiť aj na kontrolu účinku liekov na zníženie cholesterolu. Stáva sa, že napriek užívaniu liekov pacienti nedosahujú cieľové hodnoty a v liečbe treba buď zvýšiť dávku, zmeniť liek alebo pridať iný do kombinácie. Do rúk dostanete písomnú správu s Vaším výsledkom a s odporúčením ďalšej liečby.

 

Na vyšetrenie sa je potrebné objednať.

 

Cena 80€

Pri absolvovaní prevencie srdcovo-cievnych ochorení alebo prevencie cukrovky sa poskytuje 15 % zľava.

VYSKLADANIE PREVENCIE

Prichádzame s novou formou preventívnych prehliadok vďaka vaším podnetom a požiadavkám a zároveň zohladňujeme, čo Vám poisťovňa hradí v rámci preventívnej lekárskej prehliadky.

 

Využite zľavy, ktoré ponúkame len pri prevencii. Vyskladajme spolu "novú" prevenciu k základnej preventívnej prehliadke!

 

Funkcia štítnej žľazy

TSH, fT4 - cena 12 eur

 

Pečeňové testy

základné - AST, ALT cena 4 eura

rozšírené- ALP, GMT cena 4 eura

Z+R cena 7 eur

 

Lipidové spektrum

cholesterol, TAG, LDL, HDL cena 10 eur

(v rámci prevencie 6 eur)

 

Minerály

základné- Na, K, Ca, Mg cena 6 eur

rozšírené- Zn cena 8 eura

Z+ R cena 13 eur

 

Profil železa

Fe, feritín- (zásoba Fe v tele) cena 5 eur

* feritín (odráža zásobu Fe v tele)

 

Reumatologický komplex

RF, CRP, ASLO, KM, FW

cena 10 eur

 

Riziko ochorenia DNA

KM (kys. močová) cena 1 euro

 

Sonografické vyšetrenia

sono brucha cena 20 eur

echo srdca cena 20 eur

sono brucha a echo srdca cena 35 eur!

 

Vyšetrenie vápnika (Ca) a vitamínu D

Ca, vitamin D

cena 20 eur

 

Vitamíny

vitamín B12, kyselina listová, vitamín D

cena 30 eur

 

Vyšetrenia potrebné pre tvorbu červených krviniek

vitamín B12, kys. listová, železo

cena 15 eur

 

Vyšetrenia u fajčiarov

spirometria, RTG hrudníka

cena 15 eur

 

Diabetologické minimum

glykovaný hemoglobín

MAU (mikroalbuminúria, citlivý parameter poškodenia obličiek)

zhodnotenie rizika cukrovky

cena 12 eur

 

Screening nádoru hrubého čreva

FOB test -test na okultné (skryté) krvácanie

používame 3 generačný, najcitlivejší test!

cena 10 eur

 

Vyšetrenie pľúcnych funkcií

spirometria cena 5 eur

 

Vyšetrenie poškodenia srdca pri vysokom tlaku krvi

echo srdca

EKG s popisom

ABI (zmeranie členkovo - lakťového indexu), vyšetrenie kôrnatenia ciev (prednostne u pacienta v rámci pátrania po predklinickom orgánovom poškodení)

cena 45 eur (zľava zarátaná už v cene, ďalšia sa neuplatňuje)

 

Elektrokardografické vyšetrenie srdca (EKG)

EKG s popisom cena 10 eur

 

Vyšetrenie poškodenie ciev kôrnatením (aterosklerózou)

ABI (zmeranie členkovo - lakťového indexu) a zároveň TK krvi na obidvoch horných končatinách

cena 20 eur

 

Screening nádorov ženských orgánov

onkomarkery: CA 125, CA 15-3, HE 4

cena 40 eur

 

Screening nádorov mužských orgánov

PSA, HCG špecifický, CYFRA 21 -1

cena 45 eur

- ako bonus vyšetrenie hladiny testosterónu

 

Screening nádorov tráviaceho systému

Ca 19-9, CEA, CA 72-4

cena 40 eur

 

Screening nádorov pľúc

CEA, CYFRA 21 -1, NSE

 

Cena 40 eur

 

Poznámka k onkomarkerom: V prípade ak sa onkomarker "prekrýva" (t.j. CEA a CYFRA) je cena nižšia o 10 eur (v prípade jedného onkomarkera) alebo o 20 eur (v prípade dvoch onkomarkerov).

ZOPÁR SLOV K FAJČENIU

 Zopár slov k fajčeniu

 

    Fajčenie je jeden z hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych a onkologických ochorení. Nikotín v dyme dočasne zvyšuje tlak krvi, zrýchľuje srdcovú činnosť, spôsobuje predčasné zúženie tepien v dolných aj horných končatinách, v srdci a mozgu. Zvyšuje hladinu zlého cholesterolu, ktorý sa ukladá do cievnej steny. Mozgová porážka a srdcový infarkt vznikajú následkom upchaných ciev. Ten, kto vyfajčí balíček cigariet denne, je ohrozený infarktom dvojnásobne častejšie ako ten, kto nikdy nefajčil. Navyše ak dostane infarkt fajčiar, má nižšie šance na prežitie ako nefajčiar. Nikotín taktiež urýchľuje a podporuje tvorbu krvných zrazenín. Ochorenie dýchacích ciest vzniká následkom poškodenia cigaretovým dymom. Prejavom môže byť klasický ranný kašeľ, chronické zápalové ochorenie priedušiek s postihnutím pľúcneho tkaniva alebo na takto zmenenom teréne môže ľahko vzniknúť karcinóm priedušiek. Nádory tráviaceho systému (hltana, pažeráka alebo žalúdka) majú súvis s fajčením. Nesmieme zabudnúť aj na vredovú chorobu žalúdka.

 

    Tak prečo si sami ubližujeme?

Copyright © 2017 - BITTER® STUDIOS