prístrojové vybavenie ambulancie

Arteriograf

Prístroj na meranie CRP

EKG

EKG holter

glukomer

Prístroj na meranie INR

Pulzný oxymeter

Spirometer

Močový analyzátor

TK holter

ERGOMETER

Copyright © 2017 - BITTER® STUDIOS